Nederlands Engels Duits

Colofon

Niets op deze website mag zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt worden of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Webdesign en technische realisatie

Website laten maken door VrijdagOnline.nl
Schweitzerlaan 2
9728 NP GRONINGEN
Telefoon (050) 23 09 815

Content managementsysteem
VrijdagOnline Actual :: uw sitemanager.
Copyright © VrijdagOnline.nl

Branche organisatie ProVoet

ProVoet is de landelijke branche-organisatie van pedicures en behartigt de belangen van ruim 13000 leden. ProVoet bevordert de professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het Pro Voet-logo. Re-Balance pedicure & massage is aangesloten bij Provoet onder registernummer 315164.

Procert- Kwaliteitsregister pedicure

ProCert heeft het kwaliteitsregister voor pedicures (KRP) ontwikkelt om de kwaliteit te verbeteren en borgen. Zorgverzekeraars, ketenpartners en consumenten verlangen van pedicures dat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen kennen de pedicures hiervoor een eigen systeem van kwaliteitsontwikkeling. De AGB praktijkcode van Re-Balance pedicure & massage is 96062930. De persoonlijke code als behandelaar is 96100840.

Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerder pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem bied de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus de behandeling.

Transparant
Het registersysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicure beroep transparant is en de kwaliteit van het beroep en beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de branche-organisatie.