Nederlands Engels Duits

Ayurvedische massage

De ayurvedische massage heeft een vitaliserende werking doordat de bewegingen een bepaald patroon hebben, welke overeen komt met iemand zijn energetische inprint (essentie). De ayurvedische massage wordt verricht door middel van een kruidenolie, welke overeenkomt met iemand zijn specifieke essentie. In de indische cultuur wordt onderscheid gemaakt in een drietal essenties: kapha, pita, vata. Bij de essentie van kapha ligt het zwaartepunt van de energie in het denkcentrum. Bij de essentie van pita ligt het zwaartepunt van de menselijke energie in het gevoelscentrum. Bij vata ligt het zwaartepunt in het bewegingscentrum van de mens. De helende kruidenolie welke overeenkomt met iemand zijn essentie moet in de huid worden opgenomen.

Het is interessant om te weten dat ayurvedische massage de lichaams energie bevat als combinatie van de vijf elementen: ether, vuur, water, lucht en water. Door de kennis van de samenstelling deze elementen kan de masseur bepalen door niet alleen die massage technieken toe te passen, maar ook door persoonlijke behandelingen door het kiezen van de juiste soort olie, kruiden, tempo en de druk van de massage gebieden.
De behandeling wordt ondersteund door een verhelderende uitleg over de energetische inprint (essentie) van de client, zodat deze na afloop een goed inzicht heeft gekregen in de eigen structuren en patronen welke voortvloeien uit het bewustzijn.

Ayurvedische massage helpt in het algemeen voor detoxificatie, ontspanning, verjonging en een betere spirituele bewustwording door middel van zachte oefeningen. Ayurvedische massage maakt gebruik van krachtige bewegingen op specifieke energiepunten (chakra's) met grote hoeveelheden warme olie en kruiden waarmee giftige stoffen uit het systeem worden verwijderd en zorgt voor het herstel van het evenwicht op het lichaam.